STAND BAG – השק העומד המקורי!

איצ'יבן ספורט » קטלוג מוצרים » שקי אגרוף » STAND BAG - השק העומד המקורי!

STAND BAG – השק העומד המקורי!

 מחיר :3000 ש"ח 

 

שק האגרוף עומד המקורי!
יציב בצורה בלתי רגילה

בעל חומרים איכותיים ביותר!

*בשימוש כוחות הביטחון!
*מומלץ ללוחמים מקצועיים!
*בשימוש מכוני הכושר המובילים בארץ