שק בולגרי -משקלים שונים

איצ'יבן ספורט » קטלוג מוצרים » אימון פונקציונאלי » שק בולגרי -משקלים שונים

שק בולגרי -משקלים שונים

שקים בולגרים - משקלים שונים

5,7,9,12,15, ק"ג