קסדת עור/ דמוי עור

איצ'יבן ספורט » קטלוג מוצרים » מגני ראש » קסדת עור/ דמוי עור

קסדת עור/ דמוי עור

קסדת עור עם קשת ברזל להגנה על הפנים

עור מחיר:400 ש"ח

דמוי עור: 250 ש"ח