כדור כוח – שונים

כדור כוח – שונים

כדור כוח   2-10 ק"ג