סולם זריזות וקאורדינציה – לבן/שחור

איצ'יבן ספורט » קטלוג מוצרים » אימון פונקציונאלי » סולם זריזות וקאורדינציה - לבן/שחור

סולם זריזות וקאורדינציה – לבן/שחור

סולם זריזות 20 שלבים