כרית מטרה לבעיטות

איצ'יבן ספורט » קטלוג מוצרים » קראטה » כרית מטרה לבעיטות

כרית מטרה לבעיטות

כרית מטרה מסיבית במיוחד
150 ש"ח